Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
   Investeşte în oameni!
   Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
   Domeniul major de intervenţie 1.5: Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
   Titlul proiectului: Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)
   Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/137390
   Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Cauta
News

Pagina 1 din 6  > >>


Stimaţi cercetători doctorali / postdoctorali,

Avem plăcerea să vă informăm că, în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 4/27.08.2015 la contractul de finantare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/137390, a fost aprobată prelungirea cu 2 luni a perioadei de implementare a proiectului, perioadă pentru care rămân în vigoare condițiile prevăzute în contractul semnat de dumneavoastră.

Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc sa-și prelungească contractul de studii universitare de cercetare doctorală / postdoctorală sunteți așteptati în cel mai scurt timp la sediul de implementare al proiectului Doc-Postdoc.

Date Contact
Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş"

Academia Europeană HIV/SIDA şi de
Boli Infecţioase, etaj 3

Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti.


Sunteti aici: Despre Proiect

Despre Proiect

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, a câştigat proiectul „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)", cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS-DRU), Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 – “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, contract POSDRU/159/1.5/S/137390.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni şi are o valoare totală eligibilă de 12.529.123 lei.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 110 doctoranzi şi 40 cercetători postdoctorali. Din grupul ţintă vor face parte 85 doctoranzi şi 30 cercetători postdoctorali ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, dar şi doctoranzi şi cercetători postdoctorali din instituţiile partenere, 20 doctoranzi şi 10 cercetători postdoctorali ai Universităţii Politehnica din Bucureşti şi 5 doctoranzi proveniţi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.

Cei 150 de tineri doctoranzi şi cercetători postdoctorali vor primi bursă (1.800 lei /luna/doctorand, respectiv 3.700 lei/luna/cercetător postdoctoral) şi sprijin pentru mobilităţi universitare în spaţiul Uniunii Europene pe parcursul pregătirii în cadrul studiilor universitare de doctorat, respectiv studiilor postdoctorale de cercetare avansată. Bursele vor fi acordate pentru o perioadă de 16 luni.

Sprijinul acordat doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorali contribuie la creşterea interesului pentru ciclul de studii universitare de doctorat, respectiv cel de studi postdoctorale de cercetare avansată, şi la îmbunătăţirea formării cercetătorilor prin accesul la resurse de învăţare şi cercetare.