Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
   Investeşte în oameni!
   Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
   Domeniul major de intervenţie 1.5: Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
   Titlul proiectului: Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)
   Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/137390
   Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Cauta
News

Pagina 1 din 6  > >>


Stimaţi cercetători doctorali / postdoctorali,

Avem plăcerea să vă informăm că, în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 4/27.08.2015 la contractul de finantare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/137390, a fost aprobată prelungirea cu 2 luni a perioadei de implementare a proiectului, perioadă pentru care rămân în vigoare condițiile prevăzute în contractul semnat de dumneavoastră.

Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc sa-și prelungească contractul de studii universitare de cercetare doctorală / postdoctorală sunteți așteptati în cel mai scurt timp la sediul de implementare al proiectului Doc-Postdoc.

Date Contact
Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş"

Academia Europeană HIV/SIDA şi de
Boli Infecţioase, etaj 3

Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti.


Sunteti aici: Despre Proiect » Comunicate » Comunicat de presa noiembrie II

Comunicat de presa noiembrie II

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În data de 12 noiembrie a avut loc la Athénée Palace Hilton conferința de deschidere a proiectului „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învățământului superior românesc (Doc-Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390. La conferință au participat reprezentanți ai mediului academic, ai beneficiarului și partenerilor, precum și tineri doctoranzi și cercetători postdoctorali, membri ai echipei de management și de implementare a proiectului și alți invitați.

Conferința a constituit un prilej de prezentare a scopului și obiectivelor proiectului, precum și a activităților care vor fi realizate în cadrul acestuia. De asemenea, în cadrul sesiunilor speciale au fost prezentate, cu ajutorul tinerilor doctoranzi și cercetători postdoctorali, o parte dintre proiectele de cercetare care sunt dezvoltate în cadrul proiectului.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în calitate de beneficiar, a demarat, împreună cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, la 8 aprilie 2014, proiectul intitulat „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi cofinanţat din Fondul Social European.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 108 doctoranzi şi 40 cercetători postdoctorali. Dintre aceștia, 85 doctoranzi și 30 cercetători postdoctorali sunt reprezentanți ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, 19 doctoranzi şi 10 cercetători postdoctorali reprezentanți ai Universității Politehnica din Bucureşti și patru doctoranzi reprezentanți ai Universității de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea și îmbunătățirea participării la programele doctorale și postdoctorale în domeniile științelor fundamentale: sănătate, biotehnologii, materiale, produse și procese inovative, cercetare socio-economică și umanistă, încurajând domenii interdisciplinare și programele de cercetare în cotutelă. Astfel, pe termen scurt și mediu, vor fi atrași și susținuți în cariera de cercetare un număr de 148 de tineri absolvenți și cercetători postdoctorali și se va investi în dezvoltarea profesională a acestora iar pe termen mediu și lung se creează condițiile unei dezvoltări economice durabile, element a cărui importanță este amplificată de caracterul interregional al proiectului, cu impact la nivel național.

Doctoranzii și cercetătorii postdoctorali primesc sprijinul echipei de management și de implementare prin cele 10 nuclee de cercetare constituite, încheierea de acorduri de colaborare interinstituțională, realizarea unei baze informative (cărți, reviste, soluţii software), realizarea de sesiuni/module de pregătire a doctoranzilor si cercetatorilor postdoctorali, in vederea optimizarii procesului de cercetare derulat de către acestia, în domeniile: managementul cercetării, statistică medicală, redactare de articole şi material ştiinţific, precum şi alte domenii de interes.

Dintre rezultatele anticipate ale proiectului menționăm: susținerea financiară pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali prin acordarea de burse lunare, sprijin financiar pentru mobilități sau participări la conferințe; activități de tutorat și îndrumare pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorali; dezvoltarea și consolidarea colaborării între instituțiile partenere ale proiectului și alte instituții din domenii conexe de interes; realizarea unei baze informative în sprijinul doctoranzilor si cercetătorilor postdoctorali, precum și realizarea de sesiuni/module de pregătire a acestora.

Doctoranzi și cercetători postdoctorali care fac parte din grupul ţintă vor elabora, în cadrul proiectului, cel puţin 190 articole în reviste indexate/cotate în baze de date internaţionale, 150 lucrări prezentate la congrese/ conferinţe/ seminarii, în calitate de prim autor, precum şi rapoarte de activitate științifică lunare. Rezultatele obținute în urma proiectelor de cercetare vor fi publicate în reviste de inalt prestigiu și vor fi prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul intitulat „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390, ne puteţi contacta la sediul de implementare al proiectului din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balş", Academia Europeană HIV/SIDA şi de Boli Infecțioase, etaj 3, Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti sau la adresa de e-mail: proiect.docpostdoc@gmail.com.

 

Manager Proiect

Prof. univ. dr. Daniela Ion