Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
   Investeşte în oameni!
   Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
   Domeniul major de intervenţie 1.5: Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
   Titlul proiectului: Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)
   Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/137390
   Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Cauta
News

Pagina 1 din 6  > >>


Stimaţi cercetători doctorali / postdoctorali,

Avem plăcerea să vă informăm că, în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 4/27.08.2015 la contractul de finantare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/137390, a fost aprobată prelungirea cu 2 luni a perioadei de implementare a proiectului, perioadă pentru care rămân în vigoare condițiile prevăzute în contractul semnat de dumneavoastră.

Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc sa-și prelungească contractul de studii universitare de cercetare doctorală / postdoctorală sunteți așteptati în cel mai scurt timp la sediul de implementare al proiectului Doc-Postdoc.

Date Contact
Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş"

Academia Europeană HIV/SIDA şi de
Boli Infecţioase, etaj 3

Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti.


Sunteti aici: Despre Proiect » Comunicate » Comunicat de presa - conferinta intermediara

Comunicat de presa - conferinta intermediara

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În data de 29 iulie a avut loc în aula Institutului Bancar Român conferința intermediară a proiectului „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învățământului superior românesc (Doc-Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390. La conferință au participat reprezentanți ai beneficiarului și partenerilor, tineri doctoranzi și cercetători postdoctorali, precum și membri ai echipei de management și de implementare a proiectului.

Conferința a constituit un prilej de prezentare a stadiului de implementare a proiectului. De asemenea, în cadrul sesiunilor speciale au fost prezentate, cu ajutorul tinerilor doctoranzi și cercetători postdoctorali, o parte dintre rezultatele intermediare obținute în proiectele de cercetare care sunt dezvoltate în cadrul proiectului.

Conform graficului de implementare al proiectului, au fost acordate, până în prezent, burse lunare pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali, precum și sprijin financiar pentru mobilități sau participări la conferințe, au fost organizate activități de tutorat și îndrumare pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorali prin constituirea a 10 nuclee de cercetare științifică, a fost realizată o bază informativă în sprijinul doctoranzilor si cercetătorilor postdoctorali, au fost realizate sesiuni/module de pregătire a acestora și au fost încheiate o serie de parteneriate cu universități și alte instituții din domenii de interes conexe. Până la acest moment indicatorii referitori la producția științifică a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali au fost realizați în proporție de peste 65% iar participarea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali la evenimente științifice naționale sau internaționale depășește cu peste 40% nivelul stabilit inițial.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în calitate de beneficiar, a demarat, împreună cu Universitatea Politehnica din București şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureș, la 8 aprilie 2014, proiectul intitulat „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învățământului superior românesc (Doc-Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390, proiect selectat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) și cofinanțat din Fondul Social European.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 108 doctoranzi și 40 cercetători postdoctorali. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea și îmbunătățirea participării la programele doctorale și postdoctorale în domeniile științelor fundamentale: sănătate, biotehnologii, materiale, produse și procese inovative, cercetare socio-economică și umanistă, încurajând domenii interdisciplinare și programele de cercetare în cotutelă.

Pe termen scurt și mediu, vor fi atrași și susținuți în cariera de cercetare un număr de 148 de tineri absolvenți și cercetători postdoctorali și se va investi în dezvoltarea profesională a acestora iar pe termen mediu și lung se creează condițiile unei dezvoltări economice durabile, element a cărui importanță este amplificată de caracterul interregional al proiectului, cu impact la nivel național.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Cercetarea doctorală şi                  postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390, ne puteţi contacta la sediul de implementare al proiectului din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balş", Academia Europeană HIV/SIDA şi de Boli Infecțioase, etaj 3, Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti sau la adresa de e-mail: proiect.docpostdoc@gmail.com.

 

Manager Proiect

Prof. univ. dr. Daniela ION