Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
   Investeşte în oameni!
   Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
   Domeniul major de intervenţie 1.5: Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
   Titlul proiectului: Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)
   Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/137390
   Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Cauta
News

Pagina 1 din 6  > >>


Stimaţi cercetători doctorali / postdoctorali,

Avem plăcerea să vă informăm că, în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 4/27.08.2015 la contractul de finantare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/137390, a fost aprobată prelungirea cu 2 luni a perioadei de implementare a proiectului, perioadă pentru care rămân în vigoare condițiile prevăzute în contractul semnat de dumneavoastră.

Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc sa-și prelungească contractul de studii universitare de cercetare doctorală / postdoctorală sunteți așteptati în cel mai scurt timp la sediul de implementare al proiectului Doc-Postdoc.

Date Contact
Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş"

Academia Europeană HIV/SIDA şi de
Boli Infecţioase, etaj 3

Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti.


Sunteti aici: Despre Proiect » Comunicate » Comunicat de presa aprilie

Aprilie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a demarat, la 8 aprilie 2014, proiectul intitulat „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390, proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi cofinanţat din Fondul Social European.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni, fiind implementat în parteneriat cu:

1. Universitatea Politehnica din Bucureşti

2. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureş

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 110 doctoranzi şi 40 cercetători postdoctorali. Din grupul tintă vor face parte 85 doctoranzi şi 30 cercetători postdoctorali ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, dar şi doctoranzi şi cercetători postdoctorali din instituţiile partenere, 20 doctoranzi şi 10 cercetători postdoctorali ai Universităţii Politehnica din Bucureşti și 5 doctoranzi proveniți de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureş.

Cei 150 de tineri doctoranzi şi cercetători postdoctorali vor primi bursă (1.800 lei /luna/doctorand, respectiv 3.700 lei/luna/cercetator postdoctoral) și sprijin pentru mobilități universitare în spatiul Uniunii Europene pe parcursul pregătirii în cadrul studiilor universitare de doctorat, respectiv studiilor postdoctorale de cercetare avansată. Bursele vor fi acordate pentru o perioada de 16 luni.

Sprijinul acordat doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorali contribuie la creşterea interesului pentru ciclul de studii universitare de doctorat, respectiv cel de studi postdoctorale de cercetare avansată, şi la îmbunătăţirea formării cercetătorilor prin accesul la resurse de învăţare şi cercetare.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea şi îmbunătăţirea participării la programele doctorale şi postdoctorale în domeniile stiinţelor fundamentale sanatate (medicină experimentală, specialităţi medicale şi de laborator, farmacie, medicină dentară, stomatologie, kinetoterapie/fiziokinetoterapie), biotehnologii, materiale, produse şi procese inovative, cercetare socio-economică şi umanistă, încurajând domenii interdisciplinare şi programele de cercetare în cotutelă – arii de interes regăsite în rândul domeniilor prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, în scopul stimulării creşterii economice şi a dezvoltarii societăţii bazate pe cunoaştere, prin sprijinirea doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorali, precum şi îmbunătăţirea mobilităţii acestora.

Pe termen scurt şi mediu, vor fi atraşi şi susţinuţi în cariera de cercetare un număr de 150 de tineri absolventi şi cercetători postdoctorali și se va investi în dezvoltarea profesională a acestora. Pe termen mediu şi lung, prin creşterea nivelului de pregătire şi, implicit, a competitivitatii resursei umane se creează condiţiile unei dezvoltări economice durabile, element a carui importanţă este amplificată de caracterul interregional al proiectului, cu impact la nivel naţional.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul intitulat „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)” – POSDRU/159/1.5/S/137390, vă invităm să urmariți site-ul: www.doc-postdoc.umf.ro, să ne contactați la sediul de implementare al proiectului din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balş", Academia Europeană HIV/SIDA şi de Boli Infecțioase, etaj 3, Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti sau la adresa de e-mail: estudii@yahoo.com

 

 

 

 

Manager Proiect

Prof. univ. dr. Daniela Ion