Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
   Investeşte în oameni!
   Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
   Domeniul major de intervenţie 1.5: Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
   Titlul proiectului: Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)
   Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/137390
   Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Cauta
News

Pagina 1 din 6  > >>


Stimaţi cercetători doctorali / postdoctorali,

Avem plăcerea să vă informăm că, în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 4/27.08.2015 la contractul de finantare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/137390, a fost aprobată prelungirea cu 2 luni a perioadei de implementare a proiectului, perioadă pentru care rămân în vigoare condițiile prevăzute în contractul semnat de dumneavoastră.

Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc sa-și prelungească contractul de studii universitare de cercetare doctorală / postdoctorală sunteți așteptati în cel mai scurt timp la sediul de implementare al proiectului Doc-Postdoc.

Date Contact
Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş"

Academia Europeană HIV/SIDA şi de
Boli Infecţioase, etaj 3

Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti.


Sunteti aici: Despre Proiect » Selectie Grup Tinta » Anunt concurs

Anunt concurs


ANUNŢ

Concurs pentru acordarea de burse doctorale şi postdoctorale în cadrul proiectului „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învățământului superior românesc (Doc-Postdoc)", contract POSDRU/159/1.5/S/137390

  Sediul de implementare a proiectului: Institutul Național de Boli Infecțioase 
„Prof. Dr. Matei Balş", Academia Europeană HIV/SIDA şi de Boli Infecțioase, etaj 3, 
Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti .


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (UMF „Carol Davila" din Bucureşti), în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Bucureşti (UPB) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş (UMF din Târgu-Mureş), a câştigat proiectul „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învățământului superior românesc (Doc-Postdoc)", cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS-DRU), Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5 – “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, contract POSDRU/159/1.5/S/137390.

În cadrul acestui proiect, UMF„Carol Davila” din Bucureşti organizează Concursul de selecție a grupului țintă pentru acordarea a 110 burse doctorale şi 40 burse postdoctorale, în următoarele domenii prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: sănătate (medicină experimentală, specialități medicale şi de laborator, farmacie, medicină dentară, stomatologie, kinetoterapie /fiziokinetoterapie), biotehnologii, materiale, procese şi produse inovative, cercetare socio-economică şi umanistă, încurajând domeniile interdisciplinare.

Grupul ţintă eligibil în cadrul acestui proiect include numai cetăţeni ai Uniunii Europene cu domiciliul sau reşedinţa legală în România.

Sunt candidați eligibili doctoranzii înmatriculaţi la instituţiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect, precum şi cercetătorii postdoctorat care provin de la beneficiar sau parteneri şi/sau alți doctoranzi şi cercetători postdoctorat care aleg să îşi completeze stagiul de cercetare la altă instituţie de învăţământ superior sau institut de cercetare decât aceea unde este înmatriculat doctorand sau activează ca cercetător.

Cercetătorii postdoctorali selectaţi ca grup ţintă trebuie să deţină titlul ştiinţific de doctor, obţinut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecţiei ca grup ţintă, cercetătorii care au obţinut titlul ştiinţific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Sprijinul financiar al doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorali constă în:

* bursă doctorală / postdoctorală acordată pentru o perioadă de 16 luni, în valoare de 1.800 lei / lună/ doctorand, respectiv 3.700 lei / lună / cercetător postdoctoral;

* mobilități interne şi transnaționale, intrasectoriale / intersectoriale;

* participare la congrese / conferințe / seminarii legate de obiectul cercetării.

Pentru înscrierea la Concursul de selecție a grupului țintă, dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul de implementare a proiectului sau vor fi trimise online, în format PDF, la adresa estudii@yahoo.com, urmând ca, până la data stabilită pentru contractare, documentele originale solicitate să fie depuse de către candidații declarați admişi la sediul de implementare a proiectului: Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balş", Academia Europeană HIV/SIDA şi de Boli Infecțioase, etaj 3, Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti.

Metodologia de selecție a grupului țintă pentru acordarea burselor doctorale şi Metodologia de selecție a grupului țintă pentru acordarea burselor postdoctorale în cadrul proiectului „Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învățământului superior românesc (Doc-Postdoc)", contract POSDRU/159/1.5/S/137390, precum şi documentele aferente acestora, pot fi consultate mai jos.