Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
   Investeşte în oameni!
   Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
   Domeniul major de intervenţie 1.5: Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
   Titlul proiectului: Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)
   Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/137390
   Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Cauta
News

Pagina 1 din 6  > >>


Stimaţi cercetători doctorali / postdoctorali,

Avem plăcerea să vă informăm că, în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 4/27.08.2015 la contractul de finantare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/137390, a fost aprobată prelungirea cu 2 luni a perioadei de implementare a proiectului, perioadă pentru care rămân în vigoare condițiile prevăzute în contractul semnat de dumneavoastră.

Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc sa-și prelungească contractul de studii universitare de cercetare doctorală / postdoctorală sunteți așteptati în cel mai scurt timp la sediul de implementare al proiectului Doc-Postdoc.

Date Contact
Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş"

Academia Europeană HIV/SIDA şi de
Boli Infecţioase, etaj 3

Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti.


Sunteti aici: Despre Proiect » Activitati

Activitati

A. Managementul proiectului:

- A1. Derularea activităţilor de management curent în cadrul proiectului

- A2. Monitorizarea rezultatelor ştiinţifice ale grupului ţintă

- A3. Activităţi de management financiar

- A4. Activităţi de achiziţii publice

B. Informare şi publicitate:

- B1. Realizarea de materiale informative în format electronic/tipărit referitoare la proiect

şi rezultatele obţinute

- B2. Realizarea de conferinţe/briefing-uri

C. Sprijin pentru doctoranzi şi cercetătorii postdoctorali din grupul ţintă:

- C1. Elaborarea metodologiei de selecţie a grupului ţintă

- C2. Constituirea grupului ţintă

- C3. Susţinerea financiară pentru doctoranzi, cercetători postdoctorali prin acordarea de burse, inclusiv mobilităţi interne şi transnaţionale, intrasectoriale/intersectoriale, participare la conferinţe, seminarii legate de obiectul cercetării.

D. Asigurarea de măsuri complementare pentru grupul ţintă:

- D1. Constituirea unor nuclee de cercetare cu deschidere interdisciplinară pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali

- D2. Activităţi de tutorat şi îndrumare pentru doctoranzii şi cercetătorii postdoctorali din nucleele de cercetare constituite în proiect

- D3. Dezvoltarea şi consolidarea colaborării între instituţiile partenere ale proiectului şi alte instituţii din domenii conexe de interes

- D4. Realizarea unei baze informative electronice şi printate (cărţi, reviste, soluţii software) în sprijinul doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorali

- D5. Realizarea de sesiuni/module de pregătire a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorali, în vederea optimizării procesului de cercetare derulat de către aceştia, în domeniile: managementul cercetării, statistică medicală, redactare de articole şi material ştiinţific, precum şi alte domenii de interes.