Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
   Investeşte în oameni!
   Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
   Domeniul major de intervenţie 1.5: Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
   Titlul proiectului: Cercetarea doctorală şi postdoctorală prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)
   Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/137390
   Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Cauta
News

Pagina 1 din 6  > >>


Stimaţi cercetători doctorali / postdoctorali,

Avem plăcerea să vă informăm că, în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 4/27.08.2015 la contractul de finantare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/137390, a fost aprobată prelungirea cu 2 luni a perioadei de implementare a proiectului, perioadă pentru care rămân în vigoare condițiile prevăzute în contractul semnat de dumneavoastră.

Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc sa-și prelungească contractul de studii universitare de cercetare doctorală / postdoctorală sunteți așteptati în cel mai scurt timp la sediul de implementare al proiectului Doc-Postdoc.

Date Contact
Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş"

Academia Europeană HIV/SIDA şi de
Boli Infecţioase, etaj 3

Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, Bucureşti.


Sunteti aici: Despre Proiect » Scop si Obiective

Scop si Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea şi îmbunătăţirea participării la programele doctorale şi postdoctorale în domeniile stiinţelor fundamentale sanatate, biotehnologii, materiale, produse şi procese inovative, cercetare socio-economică şi umanistă, încurajând domenii interdisciplinare şi programele de cercetare în cotutelă – arii de interes regăsite în rândul domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013, în scopul stimulării creșterii economice și a dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, prin sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali, precum şi îmbunătățirea mobilității acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

• Sprijinirea financiară, materială si logistică a grupului țină. Nivelul scazut al finanțării cercetarii prin planul național implică necesitatea accesarii de surse de finanțare alternative care sa permită o creștere a acestora, în concordanță cu tendințele înregistrate în țările din Uniunea Europeana. Acordarea de burse va contribui la motivarea tinerilor cercetători de a desfășura activități în acest domeniu și va menține și dezvolta potențialul uman de cercetare implicat în domenii de vârf.

• Crearea de nuclee de cercetare doctorand-cercetător postdoctorat. Prin crearea acestor nuclee de cercetare se va obține o ameliorare a rezultatelor, pe de o parte prin integrarea mai multor idei și moduri de abordare inovative într-un proiect de cercetare coerent și fluent, iar pe de altă parte prin creșterea performanțelor procesului de cercetare propriu-zis datorită lucrului în echipă, acest aspect facilitând obținerea mai rapidă a unei cantități mai mari de informații, conducand astfel la o creștere a relevanței datelor obținute și implicit a utilității acestora.

• Sprijinirea colaborarii între instituțiile partenere ale proiectului și alte instituții cu domenii de interes conexe – astfel, va fi facilitat accesul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali la o baza tehnică, de cercetare și materială mult mai amplă care va oferi pe de o parte posibilitatea abordării unor teme de cercetare mai ample și inovatoare, iar pe de alta parte va crește caracterul interdisciplinar al cercetării, element esential în obținerea unor rezultate cu o relevanță și aplicabilitate crescută, în vederea valorificarii ulterioare a rezultatelor cercetării în activități economice.